Sascha Ringe Koch (klinikassistent)

Regitze Elkjær (tandplejer)

Lone Kristensen (klinikassistent)

Marie-Noël Andersen (tandlæge og indehaver)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kate Mikkelsen (receptionist)