Personale

Klinikken Gruppebillede

Fra venstre: Regitze Elkjær (tandplejer), Marie-Noël Andersen (tandlæge og indehaver),
Sascha Ringe Koch (klinikassistent), Lone Kristensen (klinikassistent), Kate Mikkelsen (receptionist), Line Bæk Andersen (tandlæge)